Downloaden

ARTIKELEN

Artikel over Toch Nog Leren Lezen in het basisonderwijs
Downloaden

Artikel over Hoe leert een leeszwak kind het beste lezen?
Downloaden

Artikel over Toch Nog Leren Lezen in het speciaal onderwijs:
Downloaden

Het artikel ‘Toch nog leren lezen: een effectieve methode’ Tijdschrift voor Remedial Teaching.
Downloaden

GEBRUIK DOLLE DRIETJES 1 EN 2
Downloaden

DEMO’S

Klik op de volgende links om onze demo’s te downloaden:

DIPLOMA’S EN LEERLINGVOLGBLAD

Diploma’s: Downloaden

Leerlingvolgblad: Downloaden