Auteurs

Over de hoofdauteur

Wim Verhagen studeerde psychologie aan de universiteit van Nijmegen. Hij werkte als schoolpsycholoog op “De Bouwsteen”, Openbare School voor Speciaal Basis Onderwijs in Capelle a/d IJssel tot 2007. Tot 1993 werkte hij bij het Instituut voor Psychologisch Onderzoek (IPO) als schoolpsycholoog en als medewerker van de afdeling onderzoek en ontwikkeling. In die laatste functie maakte hij, samen met Julie Cleary, een eerste versie van “Toch Nog Leren Lezen?” en onderzocht deze op effect.

Hij publiceerde enige artikelen over theorie en onderzoek betreffende ‘Toch Nog Leren Lezen?’, waarvan 2 met Prof. C.A.M. Aarnoutse. In 2010 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift ‘Predicting early word recognition and spelling’.

In 1990 verscheen de huidige versie van die methode, die hij maakte in samenwerking met Julie Cleary, Willemien van Leeuwen-Wagenaar en Joke Landman-Rijkschroeff. Ook deze versie werd en wordt onderzocht op effect.
In de afgelopen jaren is de methode regelmatig bijgesteld en werd als laatste de dolle drietjes reeks afgerond. Daarmee zijn de drie leerwegen nu compleet.

Mede auteurs

Willemien van Leeuwen-Wagenaar was werkzaam als remedial teacher op de Princenhof, PC Speciaal Basisonderwijs in Zoetermeer. Zij heeft een belangrijk aandeel in het beter bruikbaar maken van TNL in de praktijk op school. Zij volgde verschillende cursussen voor remedial teaching en voor de behandeling van dyslexie.

Joke Landman-Rijkschroeff studeerde van 1975 tot 1978 Logopedie aan het Hoger Technisch Instituut van Brugge in Belgie. Zij studeerde af op “een onderzoek naar de kennis van ruimtelijke orientatie en structuratie begrippen” en slaagde daarmee met onderscheiding. Direct na haar opleiding is zij als logopedist gaan werken binnen de zwakzinnigenzorg en het buitengewoon onderwijs; een ZMLK- school. Binnen de zwakzinnigenzorg gaf zij ook enkele jaren les als docent aan de Z-verpleegkundige opleiding van de Merwebolder in Sliedrecht. Naast het werken aan de ZMLK-school is ze ook werkzaam geweest in het MLK-onderwijs en heeft een eigen praktijk gehad. Op dit moment is ze al weer bijna 20 jaar werkzaam in het speciaal basisonderwijs(SBO), wat aanvankelijk alleen LOM-onderwijs was, maar vanaf eind jaren negentig is samengegaan met het MLK-onderwijs.
Sinds 1984 is zij actief betrokken bij de ontwikkeling en professionalisering van de leesmethode TNL.

Illustrator

Jos Lammers is grafisch ontwerper en illustrator. Hij heeft zijn opleiding genoten aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Hij illustreerde de leesdelen, de werkbladen en de serie dolle drietjes met onder andere samenvattende stripverhalen, en maakte ook de tekeningen op deze website.