Tijd vinden voor TNL

Leerkrachten geven wel eens aan dat ze onvoldoende tijd hebben voor TNL. Echter, met een beetje hulp is daar haast altijd wel een mouw aan te passen.

Een leesouder of vrijwilliger die goed wordt begeleid, kan immers helpen bij de remedial teaching op school. Ook bij team teaching van het lezen kan TNL worden gebruikt gedurende de gezamenlijke leestijd. En de remedial teaching kan eventueel ook uitgevoerd worden door twee of drie personen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de leerkracht, een leesouder en de intern begeleider die ieder een half uur per week aan TNL besteden. In bovengenoemde gevallen moet wel de continuïteit voor minstens een jaar geregeld zijn en de uitvoerder moet een goede band met de leerling hebben.

Op SBO de Bouwsteen hebben ze de Remedial Teaching op een bijzonder effectieve manier vormgegeven. We lazen het op hun website en we laten ze hier zelf aan het woord:

“Ieder steentje wordt op de Bouwsteen een kei! Dat is waar wij naar streven. Ook met lezen. Bij sommige kinderen gaat het lezen niet vanzelf. Zij worden door de leerkrachten goed begeleid om eruit te halen wat er in zit. Wanneer het lezen binnen de groep niet voldoende vooruitgang laat zien kunnen een aantal kinderen deelnemen aan TNL; Toch Nog Leren Lezen. Op maandag-, dinsdag-, en donderdagochtend worden deze kinderen intensief begeleid door ouders en stagiaires o.l.v. juf Caroline Spoorenberg. Er wordt drie keer in de week één op één met de kinderen gelezen in de aula. De kinderen lezen in boekjes, werken aan werkbladen en spelen leesspelletjes. In een persoonlijke map werken de kinderen aan de werkbladen, worden stickers als beloning opgeplakt en houden de begeleiders bij waaraan is gewerkt. Er worden leestoetsen afgenomen om te kijken of we door kunnen gaan met lezen of dat we het verhaal nog een keer moeten herhalen. We zijn enorm blij met de ouders en stagiaires die de kinderen ondersteunen tijdens dit proces. Zonder hun hulp zouden wij dit niet kunnen bieden! En de kinderen? Die komen enthousiast naar TNL toe en ervaren dat zij kunnen lezen! En hoe! Het ene kind gaat sneller vooruit dan het andere kind, maar ze groeien allemaal in het leesproces.”