Wat heb ik nodig?

Het basispakket bevat het belangrijkste materiaal:

  • de handleiding
  • de 13 leesdelen en het oefendeel
  • de kopieermappen II en III met werkbladen bij de leesdelen
  • kopieermap I voor de registratie van toetsen

Met dit pakket heeft u de leesdelenweg in huis. Hiermee kunt u aan de slag met leerlingen die stagneren op de niveaus AVI Start t/m AVI E4.

Het is aan te raden de dolle drietjes 1, 2, 3, 4 en 5 daarna aan te schaffen. Deze maken een tweede/derde leerweg mogelijk voor zwakke dyslectici of betere dyslectici die toch problemen hebben met de leesdelenweg.

Maar blijf de leesdelenweg gebruiken bij leerlingen die onnauwkeurig lezen.

Vervolgens kunt u overwegen of u wilt werken met de webbased software van “TNLvoorjou”. De software spelling is belangrijk omdat de spelling in de werkbladen vanaf deel 4 voornamelijk alleen het schrijven van woorden met twee klanken in zinnen betreft en eindigt na leesdeel 10. De werkbladen spelling zijn alleen voor de zwaksten bedoeld. De software spelling begint na deel 4 en leert het schrijven van zinnen met de 750 meest frequente woorden, ook aan de kinderen met minder ernstige problemen.

De software lezen en de Kijk- en Luisterversie van TNL (een zelfstandig extra product) hebben beide als doel het lezen te versnellen bij alle leesdelen. De Kijk- en Luisterversie heeft ook als doel de inhoud van de tekst te begrijpen en goed op toon te lezen. Het onderdeel Varia bij “TNLvoorJou” bevat spelletjes bij alle leesdelen.