Wat heb ik nodig?

Het basispakket bevat het belangrijkste materiaal:

  • de handleiding
  • de 13 leesdelen en het oefendeel
  • de kopieermappen II en III met werkbladen bij de leesdelen
  • kopieermap I voor de registratie van toetsen

Met dit pakket heeft u de leesdelenweg in huis. Hiermee kunt u aan de slag met leerlingen die stagneren op de niveaus AVI 0 t/m AVI E4.

Het is aan te raden de dolle drietjes 1, 2, 3, 4 en 5 daarna aan te schaffen die de dolle drietjesweg en de verkorte leesdelenweg mogelijk maken voor respectievelijk zwakke dyslectici of betere dyslectici die toch problemen hebben met de leesdelenweg.
Maar blijf de leesdelenweg gebruiken bij leerlingen die onnauwkeurig lezen.

Op de dolle drietjesweg kunt u na respectievelijk leesdeel 2 en leesdeel 3 aan de slag met de dolle drietjes 1 en 2 terwijl dolle drietje 3 het beste in combinatie met leesdeel 4 kan worden behandeld. Dat geldt ook voor dolle drietje 4 maar dan in combinatie met leesdeel 5. De teksten kunnen door de woorden van drie klanken in de dolle drietjes 1, 2 en 3 rijker van inhoud en illustraties zijn dan de reguliere delen. In dolle drietje 4 en 5 komen langere woorden aan de orde. Als de leerling moeite heeft om van de leesdelen naar de dolle drietjes te gaan lees dan eerst met de leerling de eerste 6 leesdelen en daarna de dolle drietjes 1, 2, 3, 4 en 5. U kunt echter ook de dolle drietjesweg later inzetten.
Op de verkorte leesdelenweg leest de betere leerling na leesdeel 6 de dolle drietje 3, 4 en 5. Behalve korter is deze leesdelenweg motiverend door de samenvattende stripverhalen en doet meer een beroep op begrip. Er komen dezelfde woordtypen aan de orde als op de leesdelenweg van de leesdelen 7 tot en met 13 maar minder uitgebreid. Daardoor is het eindresultaat wat lager. Het is belangrijk de oefeningen in woordlezen op deze weg niet over te slaan. U kunt zich een indruk vormen van het materiaal bij het pakket dolle drietjes.

Vervolgens kunt u overwegen of u de software spelling zult aanschaffen. De software spelling is belangrijk omdat de spelling in de werkbladen vanaf deel 4 voornamelijk alleen het schrijven van woorden met twee klanken in zinnen betreft en eindigt na leesdeel 10. De werkbladen spelling zijn alleen voor de zwaksten bedoeld. De software spelling begint na deel 4 en leert het schrijven van zinnen met de 750 meest frequente woorden, ook aan de kinderen met minder ernstige problemen. Op deze pagina kunt u een demo van deze en andere softwarepakketten bekijken.

De software lezen en de Kijk- en Luisterversie hebben beide als doel het lezen te versnellen bij alle leesdelen. De Kijk- en Luisterversie heeft ook als doel de inhoud van de tekst te begrijpen en goed op toon te lezen. De software Varia bevat spelletjes bij alle leesdelen. Op deze pagina kunt u een demo van software lezen, spellen en varia bekijken.