Ook belangrijk

  • Na de eerste zes leesdelen volgen er nog zeven. Daarin wordt het lezen van de 750 meest voorkomende woorden en hun woordtypen geleerd door het lezen van teksten met die woorden.

  • Vanaf deel 4 kan de software van de spelling worden gebruikt. Daarin wordt het typen van de 750 meest voorkomende woorden en hun woordtypen geleerd. In de artikelen 1, 2, 3 en 4 op deze pagina vindt u meer informatie over de opbouw van TNL.
  • Voor een leerling met een ernstige vorm van dyslexie kost het gemiddeld anderhalf jaar om de 13 leesdeeltjes te voltooien. Bij leerlingen met een minder ernstige achterstand is een jaar vaak voldoende.
  • De leertijd in TNL voor een leerling met ernstige dyslexie komt overeen met de 60 behandelingen vergoede zorg.
  • Door de kleine stapjes en het aanbod van steeds nieuwe teksten in TNL, krijgen de leerlingen snel succeservaringen. Het noodzakelijk beperkte Nederlands is onderdeel van de behandeling: het lezen ervan werkt positief zowel voor het woord- als het tekstlezen.
  • TNL is wellicht de best en meest onderzochte methode voor remedial teaching in Nederland. De drie gepubliceerde onderzoeken (de artikelen 1, 3 en 4) kunt u vinden op deze pagina, waarbij u het beste met artikel 4 kunt beginnen.
  • Op de pagina De TNL leerwegen krijgt u informatie over de dolle drietjes.
  • Individueel helpen kan ook in een rouleermodel. De remedial teacher leest bijvoorbeeld ruim een uur met vier leerlingen. Met ieder van de leerlingen leest zij een kwartier, terwijl de andere drie leerlingen werkbladen maken, de kijk- en luisterversie gebruiken of de computerversies.
  • Op de website TNL voor jou heeft u, zonder ingelogd te zijn, de beschikking over alles wat nodig is om met uw kind of leerling de remedial teaching tot en met pagina 40 te starten. U krijgt daarmee ook een indruk van het materiaal en het toetssysteem van TNL. Bedenk dat de eenvoud bedrieglijk kan zijn: u legt hier de basis voor het niet spellend en niet radend lezen van alle woorden, juist omdat de woorden het meest verwisselbaar zijn. De volgende delen bestaan voornamelijk uit verhaaltjes die in deel 13 eindigen op tekstniveau begin groep 6.

Toch Nog Leren Lezen - Ook belangrijk