Artikelen over TNL

Van de hand van de hoofdauteur en over Toch Nog Leren Lezen? verschenen enkele wetenschappelijke artikelen, waarvan hieronder de 4 belangrijkste worden samengevat. De artikelen zijn in PDF-formaat.

1. Toch nog leren lezen in het basisonderwijs?

Na een uiteenzetting van de theorie van Toch nog leren lezen en de daaruit afgeleide methode, wordt een onderzoek weergegeven naar het effect van deze methode bij een groep van 16 leerlingen. Zij behoorden gemiddeld tot de 2% zwakste lezers van de basisschool. Zij gingen vooruit met de snelheid van jongere leerlingen en haalden wat in in vergelijking met leeftijdsgenoten. Beargumenteerd wordt dat het connectionisme maar ten dele de resultaten kan verklaren.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de pagina Downloaden.

2. Hoe leert een leeszwak kind het beste lezen?

Twee modellen van het leren lezen worden vergeleken: het model Struiksma en dat van ‘Toch Nog Leren Lezen?’ We beargumenteren dat het model van TNL minder beroep doet op vier zwakke punten van dyslectici: fonologische vaardigheden, het flexibel gebruik maken van strategie├źn voor woordidentificatie, de gevoeligheid voor het woord als uniek patroon van letters en het automatiseren van de leesvaardigheid.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de pagina Downloaden.

3. Toch Nog Leren Lezen in het speciaal onderwijs?

Het effect van een eerdere versie van “Toch Nog Leren Lezen” werd onderzocht bij uitvallers met lezen op SBO-scholen en vergeleken met dat van methodes die de leeshandeling centraal stellen. Beide groepen gingen op alle meetmomenten zeer significant vooruit met leessnelheid en leesnauwkeurigheid. De experimentele groep ging bovendien meer vooruit met leessnelheid na 25 uur remedial teaching en met leesnauwkeurigheid na 40 uur RT en na een follow up jaar. Het onderzoek betrof twee groepen van 23 leerlingen van gemiddeld 10,6 jaar die AVI-niveau 1 niet haalden.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de pagina Downloaden.

4. Toch Nog Leren lezen, een effectieve methode van remedial teaching

Het effect van Toch Nog Leren Lezen werd vastgesteld bij 32 leerlingen van de basisschool. In groep 3 was de achterstand op leeftijdsgenoten groter geworden. Vrijwel allen hadden AVI niveau 0 na een jaar groep 3 waarbij AVI niveau 3 de norm was. In de periode van remedial teaching raakten ze niet verder achter bij leeftijdsgenoten in groep 4 en in het follow-up jaar niet bij leerlingen in groep 5, waar het woordlezen, tekstlezen en dictee betrof. Leesouders voerden de remedial teaching uit onder begeleiding van remedial teachers.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de pagina Downloaden.

Toch Nog Leren Lezen - Voor vele vormen van dyslexie