Over TNL

Toch Nog Leren Lezen - Voor vele vormen van dyslexie

Toch Nog Leren Lezen (TNL) is een methode die ondertussen meer dan 30 jaar bestaat en die bewezen effectief is bij ernstige dyslexie.

In Nederland kan tussen de 10 en 15 procent van de leerlingen aan het eind van groep 3 onvoldoende lezen. Daarom zijn er verschillende programma’s ontwikkeld om leesproblemen in groep 2 en groep 3 te signaleren en te behandelen, zoals het ‘Protocol Leesproblemen en Dyslexie’ van het Expertisecentrum Nederlands en het ‘Toetspakket Beginnende Geletterdheid’ van het CPS. Toch zijn er dan nòg leerlingen die AVI niveau M3 niet halen aan het eind van groep 3 of die dan behoren tot de 10 procent zwakste lezers. Voor die leerlingen is ‘Toch Nog Leren Lezen?’ al meer dan dertig jaar een effectieve en haalbare methode gebleken voor Scholen en voor Praktijken of Instellingen voor lees- en spellingproblemen.

De effectiviteit is gebleken uit drie gepubliceerde onderzoeken die u hier op de website kunt bekijken of downloaden. De haalbaarheid blijkt uit de minimaal drie keer per week 20 minuten behandeling en uit het, onder begeleiding van een deskundige, door geschikte leesouders laten uitvoeren van het programma. Als de leerling aan het einde van groep 3 niveau AVI-M3 niet haalt, na intensieve hulp in groep 3, dan kan het best voor TNL worden gekozen. Dan is het effect het grootst en de emotionele schade het kleinst.