Artikelen over TNL

Van de hand van de hoofdauteur en over Toch Nog Leren Lezen? verschenen enkele wetenschappelijke artikelen, waarvan hieronder de 4 belangrijkste worden samengevat. De artikelen zijn in PDF-formaat. 1. Toch nog leren lezen in het basisonderwijs? – Na een uiteenzetting van de theorie van Toch nog leren lezen en de daaruit afgeleide methode, wordt een […]

Auteurs

Over de hoofdauteur Wim Verhagen studeerde psychologie aan de universiteit van Nijmegen. Hij werkte als schoolpsycholoog op “De Bouwsteen”, Openbare School voor Speciaal Basis Onderwijs in Capelle a/d IJssel tot 2007. Tot 1993 werkte hij bij het Instituut voor Psychologisch Onderzoek (IPO) als schoolpsycholoog en als medewerker van de afdeling onderzoek en ontwikkeling. In die […]

Over TNL

Toch Nog Leren Lezen (TNL) is een methode die ondertussen meer dan 25 jaar bestaat en die bewezen effectief is bij ernstige dyslexie. In Nederland kan tussen de 10 en 15 procent van de leerlingen aan het eind van groep 3 onvoldoende lezen. Daarom zijn er verschillende programma’s ontwikkeld om leesproblemen in groep 2 en […]

Downloaden

ARTIKELEN Artikel over Toch Nog Leren Lezen in het basisonderwijs Downloaden Artikel over Hoe leert een leeszwak kind het beste lezen? Downloaden Artikel over Toch Nog Leren Lezen in het speciaal onderwijs: Downloaden Het artikel ‘Toch nog leren lezen: een effectieve methode’ Tijdschrift voor Remedial Teaching. Downloaden GEBRUIK DOLLE DRIETJES 1 EN 2 Downloaden EXTRA […]

Passend onderwijs en TNL

Een belangrijke doelstelling van Passend onderwijs is om leerlingen zoveel mogelijk binnen hun eigen school te helpen. Dat blijkt ook vaak mogelijk bij (zeer ernstige) dyslexie met de methode TNL. Als men alles heeft gedaan om de leerling met dyslexie te helpen, worden gewoonlijk vergoede zorg en Speciaal (Basis)Onderwijs overwogen om de leerling zo goed […]

Ook belangrijk

Na de eerste zes leesdelen volgen er nog zeven. Daarin wordt het lezen van de 750 meest voorkomende woorden en hun woordtypen geleerd. De leerling kan dan teksten nauwkeurig lezen op begin groep 6 niveau of hoger.

De kern van TNL

TNL is bedoeld voor personen die stagneren in het aanvankelijk lezen en spellen (groep 3 en groep 4). TNL heeft 13 leesdelen. De eerste zes bestaan uit teksten met woorden van maar twee klanken zoals z ee en k oe.